HİZMETLERİMİZ
 • Hizmetlerimiz
 • Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı ve Uygulamaları

Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı ve Uygulamaları


Yeşil Anahtar çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir eko-etikettir.

Yeşil Anahtar Programı ilk kez 1994 yılında Danimarka’ da ulusal düzeyde uygulanmaya başlanmıştır. 2002 yılında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE)’ nın beşinci programı olarak FEE koordinasyonunda başlamıştır. Ülkemizde ise bu program, Ekim 2011 tarihi itibariyle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı(TÜRÇEV) tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 2011 yılı itibariyle 29 ülkede uygulanmakta olup 1500 üzerinde ödüllü tesis bulunmaktadır. Yeşil Anahtar Ödülü bir yıl süre için verilmekte olup her yıl yenilenmektedir.
Onay Çevre ailesi olarak, İşletmenizin bu prestijli ödüle sahip olması ve her sene bu başarısını tekrarlayabilmesi adına; gerekli kriterler, başvurular, eğitimler v.b. tüm adımlar boyunca danışmanınız olarak hizmetinizdedir. 

İZİN VE LİSANSLAR

DİĞER HİZMETLER

 • Emisyon İzinleri
 • Gürültü Kontrolü İzinleri
 • Atıksu Deşarjı İzinleri
 • Derin Deniz Deşarjı İzinleri
 • ÇED VE ÇED Hizmetleri
 • Tehlikeli Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Tehlikesiz Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yağ / Geri Kazanım Lisans
 • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma / Lisans
 • Ambalaj Atıkları Geri Kazanım / Lisans
 • Atık Pil ve Akümülatör / Geri Kazanım Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma / Bertaraf Lisans
 • Düzenli Depolama / Bertaraf Lisans
 • Tehlikeli Atık / Ara Depolama Lisans
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon / İşleme Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Araç / İşleme Lisans
 • Tanker Temizleme / İşleme Lisans
 • Hurda Metal / İşleme Lisans
 • Atık Kabul Tesisi / İşleme Lisans
 • PCB Arındırma / İşleme Lisans
 • Yeşil Yıldız (Green Star) Danışmanlığı
 • Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlığı
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
 • Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı