MEVZUATLAR

Tebliğler

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 28.12.2014

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 29.01.2014

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.'NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ EK1

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ EK1

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ EK1

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ EK1

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ EK1

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ EK1

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ EK1

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ EK1

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI ULUSAL HESAPLAMA YÖNTEMİNE DAİR TEBLİĞ

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ EK1

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ EK1

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM VE KURULUŞLARIN ASGARİ ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ EK1

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM VE KUULUŞLARIN ASGARİ ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

DENİZLERDE KURULAN BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSLERİNİN İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

DENİZLERDE KURULAN BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSLERİNİN İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ EK1

EPS SANAYİ DERNEĞİ ÇEVRE ENERJİ VERİMLİLİK VE KALİTE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

EPS SANAYİ DERNEĞİ ÇEVRE ENERJİ VERİMLİLİK VE KALİTE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ EK1

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLİĞİ

KOMPOST TEBLİĞİ

KOMPOST TEBLİĞİ EK1

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ EK1

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ EK1

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ EK1

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ EK1

SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ EK1

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİ

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ EK1

İZİN VE LİSANSLAR

DİĞER HİZMETLER

 • Emisyon İzinleri
 • Gürültü Kontrolü İzinleri
 • Atıksu Deşarjı İzinleri
 • Derin Deniz Deşarjı İzinleri
 • ÇED VE ÇED Hizmetleri
 • Tehlikeli Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Tehlikesiz Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yağ / Geri Kazanım Lisans
 • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma / Lisans
 • Ambalaj Atıkları Geri Kazanım / Lisans
 • Atık Pil ve Akümülatör / Geri Kazanım Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma / Bertaraf Lisans
 • Düzenli Depolama / Bertaraf Lisans
 • Tehlikeli Atık / Ara Depolama Lisans
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon / İşleme Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Araç / İşleme Lisans
 • Tanker Temizleme / İşleme Lisans
 • Hurda Metal / İşleme Lisans
 • Atık Kabul Tesisi / İşleme Lisans
 • PCB Arındırma / İşleme Lisans
 • Yeşil Yıldız (Green Star) Danışmanlığı
 • Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlığı
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
 • Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı