HİZMETLERİMİZ
Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, faaliyet konusu, söz konusu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almakta olan tüm işletmeler, Çevre Görevlisi istihdam etmek ya da Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundadır.

Yeşil Yıldız Danışmanlığı

Yeşil Yıldız Danışmanlığı

Yeşil Yıldız, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi ve “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir “Çevre Etiketi” uygulamasıdır. 

 

Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı ve Uygulamaları

Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı ve Uygulamaları

Yeşil Anahtar çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir eko-etikettir.

Atık Su Arıtma Tesisi Projeleri

Atık Su Arıtma Tesisi Projeleri

Onay Çevre ailesi olarak, firmanız için; en güncel ve uygun maliyetler ile; atıksu arıtım tesisi projelendirme, taahhüt hizmetleri ve AAT Uygulama Danışmanlığı hizmetlerimizle yanınızdayız.

Atık ve Atık Yönetimi

Atık ve Atık Yönetimi

Onay Çevre ailesi olarak, günümüz çevre mevzuatları ve gereksinimleri doğrultusunda; kısacası atık ve atık yönetimi konusunda ihtiyaç duyacağınız her türlü hizmeti sunmak için yanınızdayız.

ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) Çalışmaları

ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) Çalışmaları

İşletmeler; çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir çevre politikaları ve yasal zorunlulukları çerçevesinde; planlanan iş kolu ve faaliyet konularına göre Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarını yaptırmak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED görüşü almak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İşletmelerin; iş koşullarını verimli ve ekonomik çözümler ile geliştirmesi, çalışanlarının sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde işlerini sürdürebilmeleri ve dolayısıyla yaptıkları işin sağlığına özen göstermesi ve günümüz yasal mevzuatlarınca zaruri hale gelmiş uygunluk kriterlerine kavuşması amacıyla; 

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı)

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı)

Onay Çevre ailesi olarak, ülkemizde, Avrupa’da ve tüm dünyada kabul gören ve uygulanmakta olan Tehlikeli Madde Taşımacılığı kurallarına uygun olarak, TMGD danışmanlık hizmetlerini yeni ve güncel ADR direktiflerine göre yerine getirmekteyiz.

Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı

Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı

Onay Çevre ailesi olarak sürdürülebilir çevre kavramını yaşamımız ve hizmetlerimizde ilke edindik. Bu ilkenin ışığında ilerlemek adına atılacak adımların en önemlileri arasında Temiz ve Yenilenebilir Enerji konusu özellikle göze çarpmaktadır.

İZİN VE LİSANSLAR

DİĞER HİZMETLER

 • Emisyon İzinleri
 • Gürültü Kontrolü İzinleri
 • Atıksu Deşarjı İzinleri
 • Derin Deniz Deşarjı İzinleri
 • ÇED VE ÇED Hizmetleri
 • Tehlikeli Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Tehlikesiz Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yağ / Geri Kazanım Lisans
 • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma / Lisans
 • Ambalaj Atıkları Geri Kazanım / Lisans
 • Atık Pil ve Akümülatör / Geri Kazanım Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma / Bertaraf Lisans
 • Düzenli Depolama / Bertaraf Lisans
 • Tehlikeli Atık / Ara Depolama Lisans
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon / İşleme Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Araç / İşleme Lisans
 • Tanker Temizleme / İşleme Lisans
 • Hurda Metal / İşleme Lisans
 • Atık Kabul Tesisi / İşleme Lisans
 • PCB Arındırma / İşleme Lisans
 • Yeşil Yıldız (Green Star) Danışmanlığı
 • Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlığı
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
 • Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı