HİZMETLERİMİZ

Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı


Onay Çevre ailesi olarak sürdürülebilir çevre kavramını yaşamımız ve hizmetlerimizde ilke edindik. Bu ilkenin ışığında ilerlemek adına atılacak adımların en önemlileri arasında Temiz ve Yenilenebilir Enerji konusu özellikle göze çarpmaktadır.
Bu amaçla;

 • Rüzgar Enerji Santralleri 
 • Güneş Enerji Santralleri
 • Jeotermal Enerji Santralleri
 • Hidroelektrik Enerji Santralleri

ile ilgili olmak üzere,

 • Yer seçimi danışmanlığı
 • Uygulama alan ve ölçüm çalışmaları
 • Çağrı mektubu ve süreci ile ilgili tüm danışmanlık hizmetleri
 • Proje onay ve uygulama danışmanlığı
 • Lisanslı Enerji Danışmanlığı

konularında danışmanınız olmak üzere hizmetinizdeyiz.

İZİN VE LİSANSLAR

DİĞER HİZMETLER

 • Emisyon İzinleri
 • Gürültü Kontrolü İzinleri
 • Atıksu Deşarjı İzinleri
 • Derin Deniz Deşarjı İzinleri
 • ÇED VE ÇED Hizmetleri
 • Tehlikeli Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Tehlikesiz Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yağ / Geri Kazanım Lisans
 • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma / Lisans
 • Ambalaj Atıkları Geri Kazanım / Lisans
 • Atık Pil ve Akümülatör / Geri Kazanım Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma / Bertaraf Lisans
 • Düzenli Depolama / Bertaraf Lisans
 • Tehlikeli Atık / Ara Depolama Lisans
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon / İşleme Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Araç / İşleme Lisans
 • Tanker Temizleme / İşleme Lisans
 • Hurda Metal / İşleme Lisans
 • Atık Kabul Tesisi / İşleme Lisans
 • PCB Arındırma / İşleme Lisans
 • Yeşil Yıldız (Green Star) Danışmanlığı
 • Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlığı
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
 • Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı