HİZMETLERİMİZ

Çevre Danışmanlığı


10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, faaliyet konusu, söz konusu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almakta olan tüm işletmeler, Çevre Görevlisi istihdam etmek ya da Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundadır.

Firmamız, 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” gereğince, 01.10.2015 tarih ve ÇDYB – 8535 Belge no’lu Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Çevre Danışmanlığı ile ilgili tüm hizmetlerini müşterilerine sunmaya hazır hale gelmiştir.  

İZİN VE LİSANSLAR

DİĞER HİZMETLER

 • Emisyon İzinleri
 • Gürültü Kontrolü İzinleri
 • Atıksu Deşarjı İzinleri
 • Derin Deniz Deşarjı İzinleri
 • ÇED VE ÇED Hizmetleri
 • Tehlikeli Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Tehlikesiz Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yağ / Geri Kazanım Lisans
 • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma / Lisans
 • Ambalaj Atıkları Geri Kazanım / Lisans
 • Atık Pil ve Akümülatör / Geri Kazanım Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma / Bertaraf Lisans
 • Düzenli Depolama / Bertaraf Lisans
 • Tehlikeli Atık / Ara Depolama Lisans
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon / İşleme Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Araç / İşleme Lisans
 • Tanker Temizleme / İşleme Lisans
 • Hurda Metal / İşleme Lisans
 • Atık Kabul Tesisi / İşleme Lisans
 • PCB Arındırma / İşleme Lisans
 • Yeşil Yıldız (Green Star) Danışmanlığı
 • Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlığı
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
 • Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı