HİZMETLERİMİZ
 • Hizmetlerimiz
 • ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) Çalışmaları

ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) Çalışmaları


İşletmeler; çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir çevre politikaları ve yasal zorunlulukları çerçevesinde; planlanan iş kolu ve faaliyet konularına göre Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarını yaptırmak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED görüşü almak zorundadır.

ÇED görüşü almayan firmalar, yasal mevzuat gereği ciddi cezalar ve tesisin kapanması olasılığı ile karşı karşıya kalmaktadır.
Onay Çevre ailesi olarak, ÇED ile ilgili planlama, dosya hazırlığı ve ÇED görüşünün alınması süreçlerinin tamamını kapsayan hizmetleri sunmaktadır.

İZİN VE LİSANSLAR

DİĞER HİZMETLER

 • Emisyon İzinleri
 • Gürültü Kontrolü İzinleri
 • Atıksu Deşarjı İzinleri
 • Derin Deniz Deşarjı İzinleri
 • ÇED VE ÇED Hizmetleri
 • Tehlikeli Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Tehlikesiz Atık / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yağ / Geri Kazanım Lisans
 • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma / Lisans
 • Ambalaj Atıkları Geri Kazanım / Lisans
 • Atık Pil ve Akümülatör / Geri Kazanım Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik / Geri Kazanım Lisans
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma / Bertaraf Lisans
 • Düzenli Depolama / Bertaraf Lisans
 • Tehlikeli Atık / Ara Depolama Lisans
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon / İşleme Lisans
 • Ömrünü Tamamlamış Araç / İşleme Lisans
 • Tanker Temizleme / İşleme Lisans
 • Hurda Metal / İşleme Lisans
 • Atık Kabul Tesisi / İşleme Lisans
 • PCB Arındırma / İşleme Lisans
 • Yeşil Yıldız (Green Star) Danışmanlığı
 • Yeşil Anahtar (Green Key) Danışmanlığı
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlığı
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
 • Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı